Ta chansen att lära känna morgondagens medarbetare!

Publicerad:

Genom att ta emot en praktikelev får du chansen att marknadsföra din bransch och ditt företag. Det ger dig även möjlighet att skapa ett intresse för ditt yrke hos Klippans elever. Du får möjlighet att lära känna morgondagens framtida medarbetare, företagare och chefer. Du får ta del av elevernas kunskaper och deras framtidstankar.

Varje läsår är det hundratals av Klippans elever som har behov av en praktikplats. Dessa elever gör, både i samband med praktiken och under utbildningen i sin helhet, livsavgörande val. För att kunna göra så välgrundade och hållbara val som möjligt behöver de komma i kontakt med arbetslivet. De behöver få goda förebilder och träffa företrädare för yrken och arbetsområden.

Mer information och instruktioner kring hur du anmäler din arbetsplats hittar du härPDF (pdf, 775.4 kB).