Tips: Du som företagare kan söka ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för att utveckla energismarta lösningar

Publicerad:

Jobbar du med att ta fram energismarta produkter eller tjänster? Nu kan företag söka ekonomiskt stöd från Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag.

Är du företagare och vill få finansiering för att utveckla energismarta tjänster och produkter? Nu kan du söka stöd från programmet Design för energieffektiv vardag.

I programmet Design för energieffektiv vardag kan nu företag söka ekonomiskt stöd för att utveckla energismarta produkter eller tjänster inom alla områden och branscher. Programmet är tvärvetenskapligt och kombinerar energi-, design- och beteendeområdet. Utlysningen, som riktar sig specifikt till företag, omfattar 10 miljoner kronor och är öppen för ansökningar fram till och med den 22 maj, 2019. Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och innovationsprogram som drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Läs hela utlysningen på Engegimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.