Utlysning från Tillväxtverket: Utveckla socialt företagande på nationell nivå!

Publicerad:

Har du en idé som kan påverka utvecklingen av socialt företagande på en strategisk nationell nivå? Då kan du bidra till att genomföra regeringens strategi "Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation".

Utlysningen vänder sig till privata eller offentliga juridiska personer som till exempel aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar och stiftelser eller universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter.

Strategin lyfter fram fem områden där insatser behöver göras för att stärka sociala företag långsiktigt:

  1. Behov och efterfrågan
  2. Stärka företags- och rådgivningskompetensen
  3. Finansiering
  4. Tydliggöra och mäta effekterna
  5. Utveckla kunskap och mötesplatser

Bakgrund till uppdraget
Tillväxtverkets ska genomföra insatser för att uppfylla strategins övergripande mål. Insatserna ska stärka utvecklingen av sociala företag så att de bättre kan delta i att lösa utmaningar i samhället. Tillväxtverket ska också bidra till att sociala företag blir mer affärsmässiga och till att kunskapen om socialt företagande ökar hos företagsfrämjare. Vi ska även bidra till att offentlig sektor bättre uppmärksammar och använder socialt företagande som aktörer i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Uppdraget förväntas bidra till Sveriges genomförande av Agenda 2030. För att nå resultat i det arbetet behövs ett strategiskt utvecklingsarbete bland sociala företag, företagsfrämjare och offentliga aktörer.