Vinnare av Näringslivspriset

Publicerad:

Näringslivspriset delas ut till personer eller företag som utfört näringslivsbefrämjande åtgärder i Klippans kommun. Vinnarna år 2020 är Mikael Bern och Ted Johansson på MOM Events & Förarcoaching AB.

Motiveringen lyder:

"Mikael Bern och Ted Johansson har under flera år drivit MOM-Events & Förarcoaching AB framgångsrikt och med god tillväxt.
Genom sin förmåga att våga fatta svåra beslut och sin målmedvetenhet, har de snabbt ställt om verksamheten med anledning av den pågående pandemin.
De har lyckats med att hålla kvar de flesta av sina tidigare kunder och samtidigt skaffat sig nya.
Skåne Truck Show och andra publika event har fått pausas och fokus ligger idag på förarutbildningar som drar deltagare från hela Sverige till Ljungbyheds Motorbana.
Området har blivit ett nav för utbildning av polis, tull, räddningstjänst samt andra samhällsviktiga verksamheter. Den motorrelaterade verksamheten och det starka samarbetet med andra företagare har bidragit till flera nya etableringar av verksamheter, som även är en del av den framtida fordonsutvecklingen.
Mikael och Ted är i högsta grad delaktiga i utvecklingen av Ljungbyhed Park och de skapar stolthet för orten.
Genom sitt entreprenörskap och att vara måna om sina kunder, har de skaffat sig ett gott renommé och är båda goda ambassadörer för Klippans kommun."

Läs mer om vårt Näringslivspris här.öppnas i nytt fönster