Ändrad taxa för barnomsorgen och betalningsfri månad

Publicerad:

Kommunfullmäktigte har beslutat att ändra taxan för barnomsorg samt infört möjligheten att ansöka om betalningsfri månad.

Från och med 1 juni gäller enhetstaxa för förskola och pedagogisk omsorg (1-5 år)
Enhetstaxa innebär att hushållet betalar en avgift för en plats inom förskola eller pedagogisk omsorg, oavsett hur många timmar barnet vistas på förskola eller i pedagogisk omsorg (borträknat de avgiftsfria 15 timmar/vecka för barn 3-5 år).
Avgiften som tas ut är som tidigare inkomstbaserad och enligt Skolverkets maxtaxa.

Läs mer om avgifter för förskola,  pedagogisk omsorg och fritidshem.


Nu kan du ansöka om en betalningsfri månad under semestern
Som vårdnadshavare kan du ansöka om betalningsfri månad för barn som går på förskola eller pedagogisk omsorg (1-5 år) när barnet har fyra veckors sammanhängande ledighet.

Den betalningsfria månaden kan sökas en gång per år och endast under innevarande kalenderår. Om ledigheten är under december månad kan den sammanhängande perioden inte gå över på nästkommande år (exempelvis vecka 50-1). Gäller ledighen december månad ska ansökan skickas in senast 15 november.