Årsredovisning 2019

Publicerad:

2019 har varit bra år för Klippan, även utifrån ekonomi. Vi klarade det finansiella målet att resultatet ska överstiga skatteintäkter och statsbidrag med 2%, med god marginal. 

Samtliga nämnder visar positiva avvikelser mot budget.

Vi vet att det nu kommer att utmaningar form av kraftigt försämrade statsfinanser samtidigt som vi har stora investeringsbehov som medför ökade kapitalkostnader. Vi måste anpassa oss till det nya ekonomiska läget och fokusera på att arbeta ännu smartare för att ge kommuninvånarna bästa möjliga service för varje insatt skattekrona.

Här kan du ta del av årsredovisningen 2019.