Bättre rekryteringar när ungdomar är med och påverkar

Publicerad:

Lars Hultin, enhetschef på Ung fritid i Klippans kommun.

På Ung fritid arbetar vi med ett nytt koncept för rekrytering, där ungdomar som ofta besöker verksamheterna är med i processen. Lars Hultin är enhetschef på Ung fritid och en av initiativtagarna. 

Samarbetet med ungdomarna i rekrytering testades första gången när medarbetare till Mobila teamet skulle anställas.
- Vi frågade runt bland ungdomarna som besöker oss på Sågen och några av dem var sugna på att vara med, berättar Lars.

I den rekryteringen fanns två intervjugrupper, en för tjänstemän och en för ungdomarna. Ungdomarna gick igenom annonsen och formulerade frågor som riktade in sig på vad som är viktigt för dem.
- De höll själva i sina intervjuer, berättar Lars. Och det funkade så bra att jag tänkte - varför gör vi inte alltid såhär? Självklart ska de som använder våra tjänster vara en del i utvecklingen och utformningen framåt.

Satsningen har nu tagit ett steg vidare. En ny fritidsledare rekryteras just nu till Ung fritid och denna gång är hela processen ett samarbete mellan kommunen och ungdomarna.
- Vi började med en workshop där ungdomar och tjänstemän var med, berättar Lars. Ungdomarna är stammisar här och känner verksamheten. Tillsammans spånade vi kring vad vi ville ha i en fritidsledare och resultatet blev rekryteringsunderlaget.

En annons togs fram och rekryteringen började. Medarbetarna på Ung fritid och ungdomarna gick tillsammans igenom ansökningarna och plockade fram sex kandidater för intervjuer.
- Vi håller intervjuerna nu och kör en gemensam grupp där ungdomarna, jag som enhetschef och en kollega är med. Frågorna och upplägget har vi tagit fram tillsammans och ungdomarna kommer även vara med i slutdiskussionerna innan vi beslutar vem som ska bli vår nya fritidsledare.

- Jag är imponerad av ungdomarna och hur de har tagit ansvar för sin roll, säger Lars. De har verkligen levererat. Att jobba med rekrytering tillsammans ger ungdomarna möjlighet att vara med och påverka på riktigt. Det är viktigt för oss att de som vi jobbar för är med och formar verksamheten.

Och samarbetet med rekryteringen och att få ungdomarnas syn på vår verksamhet ger också ett stort mervärde för kommunen.

- I kommunen har vi många verksamheter som likt vår har direktkontakt med brukare och kunder. Jag ser en stor vinning i att involvera de som faktiskt använder våra tjänster på olika sätt, som exempelvis i rekryteringar. Det vore häftigt om detta kunde bli starten för en större satsning.