Blandad undervisning för gymnasieskolorna

Publicerad:

Klippans kommun följer Regerings, Folkhälsomyndighetens och Region Skånes uppdaterade rekommendationer och inför blandad distans- och närundervisningen på våra gymnasieskolor, i första hand till och med den 1 april.

Den nationella rekommendationen om distansundervisning upphör att gälla den 24/1 och ersätts med regionala/lokala beslut för respektive huvudman (i vårt fall Klippans kommun).

Elever och vårdnadshavare får information via sina respektive skolor. Det är rektorn för respektive skola som beslutar om uppdelningen mellan klasserna.

Våra tre gymnasieenheter har olika förutsättningar och påverkas olika av situationen gällande antalet elever på skolan, lokalytor, elevförflyttningar, resande med kollektivtrafik med mera. Därför kommer även åtgärderna vara olika.
Är du elev eller vårdnadshavare är det viktigt att du följer och tar del av den information som respektive gymnasieskola kommunicerar ut via Skolportalen och andra kommunikationsvägar.

Vi har kontinuerliga avstämningar och vår ambition är att kunna bedriva all undervisning på plats i skolorna så snart situationen med smittspridningen tillåter det.

Angående skolmat

Elever som är på plats i skolan äter enligt nuvarande schema/rutiner i respektive skolas skolmatsalar (se kommunikation från respektive skolenhet).

För de elever som läser/studerar på distans
Utifrån önskemål och möjlighet anmäls intresse för att hämta upp lunchpaket enligt anvisningar (se kommunikation från respektive skolenhet). Det är viktigt att exakt följa de rutiner för anmälan av intresse av lunchpaket och rutiner för avhämtning som kommuniceras ut.  

Ny uppdaterad information kommer att kommuniceras löpande på Klippans kommuns hemsida, på skolornas intranät/Skolportalen och i övriga officiella kommunikationskanaler.

Låt oss hjälpas åt att vända trenden nu och framöver. Följ alla restriktioner och rekommendationer så att vi förhoppningsvis snart kan återvända till normal undervisning på våra skolor igen!