Blandad undervisning för högstadiet 

Publicerad:

Klippans kommun följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer och inför blandad distans- och närundervisningen på våra högstadieskolor, i första hand till och med den 15 februari. 

Elever och vårdnadshavare får information via sina respektive skolor. Det är rektor för respektive skola som beslutar om hur närundervisningen ska genomföras i praktiken.

Är du elev eller vårdnadshavare är det viktigt att du följer och tar del av den information som respektive skola kommunicerar ut via Skolportalen och andra kommunikationsvägar.

Klippans kommun har kontinuerliga avstämningar kopplat till smittspridningen och vår ambition är att kunna bedriva all undervisning på plats i skolorna så snart situationen tillåter det.

Undervisningen för F-6 sker fortsättningsvis helt på plats i skolorna.

Angående skolmat

Elever som är på plats i skolan äter enligt nuvarande schema/rutiner i respektive skolas skolmatsalar (se kommunikation från respektive skolenhet).

För de elever som läser/studerar på distans
Utifrån önskemål och möjlighet anmäls intresse för att hämta upp lunchpaket enligt anvisningar (se kommunikation från respektive skolenhet). Det är viktigt att exakt följa de rutiner för anmälan av intresse av lunchpaket och rutiner för avhämtning som kommuniceras ut.

Ny uppdaterad information kommer att kommuniceras löpande på Klippans kommuns hemsida, på skolornas intranät/Skolportalen och i övriga officiella kommunikationskanaler.

Låt oss hjälpas åt att vända trenden nu och framöver. Följ alla restriktioner och rekommendationer så att vi förhoppningsvis snart kan återvända till normal undervisning på våra skolor igen!