Brukarundersökning 2021

Publicerad:

Klippans kommun deltar i årets brukarundersökningar för individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderomsorgen. Undersökningarna genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och samlar in kunskap om hur personer som har tjänst eller insats från socialförvaltningen upplever kvalitén i verksamheterna. 

Resultatet av brukarundersökningarna används för att tillsammans med de som har tjänst eller insats från socialförvaltningen utveckla och förbättra kommunens verksamheter. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och alla svar är anonyma.

När det färdiga resultatet är sammanställt kommer det finnas tillgängligt på vår hemsida klippan.se. Där kommer du även kunna ta del av förslag som kommit in och hur vi kommer arbeta vidare med utvecklingen i vår verksamhet baserat på resultatet.

Här kan du läsa mer om vilka grupper som deltar i årets brukarundersökning, hur undersökningen går till och hur vi kommer använda resultatet.