Brukningsavgifterna för vatten och avlopp höjs

Publicerad:

Den 1 januari 2021 höjdes brukningsavgifterna för vatten och avlopp i Klippans kommun med 6 procent.

Efter beslut i kommunfullmäktige den 22 juni 2020 höjdes VA-avgifterna med 6 procent från och med den 1 januari 2021. Bakgrunden till beslutet är att vatten- och avloppsverksamheten är så kallat avgiftsfinansierad, vilket betyder att den ska bära sina egna kostnader. Men, för närvarande är verksamheten underfinansierad, bland annat på grund av att man behövt investera i nyanläggning och utbyte av infrastruktur. Dessutom har en del utrustning gett ökade kostnader för verksamheten.

Vad innebär höjningen?
Som exempel kan nämnas att en höjning på 6 procent innebär ungefär 35 kronor mer per månad för en villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år.

Här kan du ta del av de nya avgifterna.