Budget- och skuldrådgivaren hjälper dig till en stabil ekonomi

Publicerad:

Marita Stureson arbetar som budget- och skuldrådgivare i Klippans kommun.

För dig som medborgare finns kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i Klippans kommun. Här kan du få stöd i att skapa dig en bra bild av hur din personliga ekonomi ser ut. Tillsammans med vår budget- och skuldrådgivare kan du också söka lösningar om du har hamnat i ekonomiska svårigheter.

Om du behöver skapa en ekonomi i balans kan budget- och skuldrådgivare Marita Stureson stötta dig på vägen. Marita kan även hjälpa dig som har problem att hantera skulder att få en bild över läget och en plan för hur du ska prioritera om på bästa sätt.

Träffa budget- och skuldrådgivaren så som det passar dig
Marita finns här för att hjälpa dig. Vänta inte med att ta kontakt på grund av covid-19. Marita hjälper kommuninvånarna som vanligt i vinter. Ni bokar in en mötesform som passar er bäst, fysiskt, digitalt eller på telefon.

Du bokar tid genom att ta kontakt direkt via telefon eller e-post. Du kan också lämna ett meddelande i kundtjänst så tar Marita kontakt!

Vad kan du få hjälp med?

  • Få överblick över ekonomin
  • Prioritera viktiga betalningar
  • Söka lösningar
  • Räkna ut betalningsförmåga
  • Upprätta hållbara avbetalningsplaner
  • Göra en hushållsbudget
  • Förbereda skuldsanering och fylla i ansökan

Du är inte ensam i din situation
Många i Sverige lever med en ansträngd ekonomi eller är i riskzonen för överskuldsättning. Statistiskt sett har omkring 20 procent av den vuxna befolkningen ekonomiska problem under kortare eller längre perioder. I Kronofogdens senaste statistik, som släpptes den 20 januari, finns 950 Klippanbor i Kronofogdens register, vilket är en ökning med 11 personer jämfört med förra året.

Problemen kan bero på små ekonomiska marginaler och för liten eller ingen buffert alls – något som skapar en sårbarhet vid arbetslöshet, sjukdom eller annan livsförändring.

- Många av de som jag träffar har fått problem då deras livssituation förändrats genom exempelvis sjukskrivning, arbetslöshet eller separationer. Om du går igenom något sådant och känner att du börjar förlora kontrollen över din ekonomi kan du kontakta mig direkt, säger Marita.

Det är viktigt att ta tag i och försöka få rätt på sin ekonomi i början av förloppet om man känner att situationen börjar bli ohållbar.

- Det är många som känner skuld och skam kring det här med ”dålig” ekonomi och skulder, och då är det viktigt att veta att man inte är ensam – många är i samma situation. Våga ta kontakt så att du kan få hjälp!

Kostnadsfritt och anonymt
Att få budget- och skuldrådgivning är helt gratis och du som kund hamnar inte i några register.

Kontakt
Marita Stureson, budget- och skuldrådgivare
Tel. 0435-28551
E-postadress: marita.stureson@klippan.se

Relaterat
Budget- och skuldrådgivning för invånare i Klippans kommunlänk till annan webbplats