Covid-19 - Frågor och svar

Publicerad:

Uppdaterad information kring Klippans arbete kopplat till Covid-19. Här har vi samlat frågor och svar. 

På sidan Information till invånare om Covid-19 hittar du den senaste informationen om våra verksamheter.

Om du känner dig sjuk eller har symptom ska du alltid stanna hemma, för att undvika att smitta andra oavsett typ av virus. 

Klippans kommuns arbete med Covid-19

Så här arbetar vi i Klippans kommun 

Vi har ett kommunövergripande samarbete för beslut och hantering av situationen på övergripande nivå. Kommunen fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samverkan med ansvariga myndigheter.
Vi informerar kontinuerligt alla medarbetare om de övergripande riktlinjerna samt de riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.

Tjänsteresor för medarbetare

Medarbetare i Klippans kommun kommer tills vidare inte åka på tjänsteresor till utlandet.

För medarbetare som varit på privata resor eller tjänsteresor utomlands gäller följande

De medarbetare som besökt ett av de av Folkhälsomyndigheten identifierade högriskområdena, eller som tror att de har kommit i kontakt med viruset, är skyldiga att kontakta sin chef som beslutar om hur situationen ska lösas. Detta gäller även om de inte är sjuka. Om det finns särskilda omständigheter på personens arbetsplats kommer vi vidta åtgärder och medarbetaren kommer vara hemma under 14 dagar efter hemkomst.

Vi uppmanar också medarbetare att följa UD:s rekommendationer för privata resor.

Medarbetare som rest till andra delar av världen är också skyldiga att kontakta sin chef och meddela detta, för att kartlägga hur situationen för Klippans kommuns organisation ser ut och för att kunna ta hänsyn till särskilda skäl och situationer.

Om en medarbetare på en arbetsplats varit sjuk

Om medarbetarens kollegor inte känner sig sjuka behöver de inte kontakta vården. Vi uppmanar alla våra anställda att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och informationen som finns på 1177.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Testar Klippans kommun medarbetare för covid-19?

Det är Region Skåne som ansvarar för och sköter all provtagning av Covid-19.

Vi uppmanar alla våra anställda att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och informationen som finns på 1177.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgänglig information

Tillgänglig information från Myndigheten för delaktighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns information för:
Teckenspråk
Inläst och punktskrift
Lättläst
Digitala nyheter
Kommunikationskartor, bilder och symboler
Lättläst samhällsinformation

Elever och vårdnadshavare

Kommer Klippan uppmana symptomfria elever som rest utomlands att stanna hemma?

Mitt barn är känsligt för infektion och jag är orolig för att hen ska smittas, hur gör jag?

Kontakta ditt barns behandlande läkare för bedömning.

Kan mitt barn stanna hemma, även om hen inte själv är sjuk?

Alla som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och oavsett om man har symtom eller inte. Detta har beslutats av Folkhälsomyndigheten och är en åtgärd för att minska risken att smitta andra personer utanför det egna hemmet.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brukare

Äldreomsorg

Från och med den 1 oktober har du som anhörig möjlighet att besöka en närstående som bor på något av våra vård- och omsorgsboenden. För att säkerställa att vi inte får smittspridning i verksamheterna arbetar vi med Säkra besök.

Från och med torsdag 19 mars kommer hjälpmedelsförrådet på Åbyhem, där brukare som fått material ordinerat från arbetsterapeuter och sjukgymnaster hämtar och lämnar material, att hålla stängt för besök.
Ska du lämna material går det bra att ställa det utanför förrådet under ordinarie öppettid som är torsdagar klockan 10.00-12.00. Kom ihåg att i så fall skriva en lapp om vilka hjälpmedel det gäller samt uppge ditt namn och personnummer.
Ska du hämta material ringer du hjälpmedelsassistent Mikael Pålsson på telefonnummer 0435-282 96 på vardagar mellan klockan 08.00-10.00 för att boka tid.

Funktionshinderomsorg LSS

Om du har symtom på covid-19 ber vi dig att helt avstå från att besöka dessa boenden.

Hemtjänst

Servicen inom hemtjänsten gällande städ och tvätt genomförs av kommunen och Savannahs städ. Annan service så som social samvaro, avlösning och utevistelse utgår tillsvidare. Detta på grund av att vi har färre personal på plats då personalen uppmanas att stanna hemma vid sjukdomssymtom för att inte utsätta våra äldre och de i riskgruppen för onödiga risker. Vård, medicinering, tillhandahållande av mat och inköp prioriteras främst och kommer genomföras som vanligt. Personalen i hemtjänsten gör bedömning från fall till fall om någon av servicen behöver genomföras ändå.

För att äldre personer inte ska behöva ge sig ut för att köpa mat utökar socialförvaltningen sin service till alla personer som har biståndsbedömda hemtjänstinsatser. Alla äldre med hemtjänstinsatser kommer att erbjudas hjälp med handling/beställning och hemleverans via MatHem. Inköpet kan innefatta matvaror, hygienartiklar och även färdiga maträtter. Erbjudandet om hjälpen skickas individuellt per post med all nödvändig information.

Föreningar och ideell sektor

För föreningar

Ta gärna kontakt med Klippans kommun på kultur.fritid@klippan.se om ni tänker pausa er verksamhet eller ställa in evenemang så vi kan uppdatera även i våra kanaler.

Näringsliv

Nyhetsbrev till näringslivet

Näringslivsavdelningen skickar ut ett nyhetsbrev flera gånger om året med de senaste nyheterna och aktuell information, bland annat om sådant som rör situationen med Covid-19.
Du kan prenumerera på nyhetsbreven genom att anmäla dig på denna sidan.