Covid-19-läget i Klippan inför jul- och nyårshelgerna

Publicerad:

Pandemin är nu inne på sin tionde månad och vi har i Klippan så här långt klarat oss förhållandevis väl. Särskilt mot bakgrund av att ingen av oss varit med om något liknande. Vi har en väl fungerande krisberedskap, men alla tidigare kriser, hur allvarliga de än varit, har varit begränsade i tid och relativt avgränsade geografiskt. 

Sammanlagt har 173 Klippanbor konstaterats smittade av covid-19 till och med vecka 48. I jämförelse med andra kommuner i Skåne är antalet smittade i Klippan lågt, även om man tar hänsyn till kommunens befolkningsstorlek. Det är dock oroande att smittspridningen tycks accelerera, liksom i övriga Skåne. Av alla som blivit konstaterat smittade sedan i mars är det 20% som smittats den senaste veckan. Det kan säkert delvis förklaras av ökat antal tester, men det finns anledning till viss oro. Allra värst slår covid-19 viruset mot den äldre delen av befolkningen. Statistiken här är slående. Av alla som haft konstaterad covid-19 i Skåne är ca 8% äldre än 70 år. Samtidigt är ca 92% av dem som avlidit med covid-19 70 år eller äldre. Mot bakgrund av de nedslående siffrorna är det med viss glädje och stolthet vi kan konstatera att vi i Klippan inte fått in smittan i våra äldreboenden. Hittills har vi inte en enda boende som konstaterats smittad. Med det är vi näst intill unika i Skåne. Det är resultatet av bra riktlinjer och rutiner på våra boenden och en god följsamhet hos våra medarbetare, men sannolikt också en frukt av vår relativt glesa kommunstruktur och en god portion tur.

Kommunen har arbetat i stabsläge sedan i mars, med en något lägre intensitet över sommaren då smittläget tillfälligt förbättrades. Vår bedömning är att vi i alla verksamheter haft en mycket god följsamhet till de statliga myndigheternas direktiv och rekommendationer. Vi har haft besöksförbud på våra äldreboenden, vi har tidvis stängt ner vissa verksamheter, vi har från en dag till en annan övergått till distansundervisning på gymnasiet, vi har stängt ner högstadiet på Snyggatorpsskolan, vi har övergått till arbete på distans för alla som kan arbeta på distans, med mera. Vi har även fattat en del okonventionella beslut som att öppna en särskild covid-enhet på Rickmansgården i Ljungbyhed, att köpa in en begagnad ambulans för säkra sjuktransporter samt handlat skyddsutrustning i Kina i ett läge när vi saknade tillräckligt med skyddsutrustning och det inte fanns någon att få tag i hos ordinarie leverantörer i Sverige. Vi har gjort vad vi kunnat för att leverera säkra välfärdstjänster till våra invånare och brukare i en mycket svår och speciell situation.

Vad kan vi då vänta oss framöver? Kommunen som organisation är relativt robust - vi har en fungerande krisledning, vi är snabba att ställa om, vi har uppdragslojala och kompetenta medarbetare, vi har visat prov på flexibilitet och kreativitet och vi har rejält med skyddsutrustning.

Nu behöver vi hjälp - Din hjälp. Vi står nu inför en jul- och nyårshelg när många av oss är lediga från jobbet, vilket gör att vi träffar färre människor och har mindre behov av att röra oss i kollektivtrafiken. Skolorna har förlängda lov och arbetar med distansundervisning. Det här kan vara en möjlighet för oss att dämpa smittspridningen, men det förutsätter att vi är noga med att följa de nationella råden och riktlinjerna. Att vi inte ger oss in i julklappshysterin på stora köpcentrum, att vi planerar våra inköp av mat och annat inför julen och att vi följer rekommendationen om det lilla julfirandet, med max 8 personer, så att allt kan ske så covid-säkrat som möjligt. Kan vi gå in i det nya året med dämpad smittspridning och start av ett omfattande vaccinationsprogram så kan 2021 bli ett avsevärt bättre år än 2020.

Hans Bertil Sinclair - Kommunstyrelsens ordförande Tomas Rikse - Kommundirektör