Covid-19-läget i Klippan inför påskhelgen

Publicerad:

Kommunledningen har liksom socialförvaltningens ledning arbetat i stab sedan cirka tre veckor tillbaka. Många har jobbat hårt för att rusta verksamheten. Vi är oerhört tacksamma för det engagemang och den samarbetsvilja alla inblandade har visat och det fina jobb många uträttat. Det har gjort att vi nu står väl rustade och förberedda för en större smittspridning.

Smittläget
Inga boende på våra äldreboenden eller medarbetare inom vård och omsorg är konstaterat Covid-19 smittade.

Personalförsörjning
Den långsiktiga personalförsörjningen kan bli en utmaning, men just nu är läget under kontroll, med relativt stor marginal. Antalet sjukskrivna inom vård och omsorg är cirka 13-14%. Socialförvaltningen har gjort bedömningen att man kortsiktigt kan klara en acceptabel verksamhet så länge sjukfrånvaron inte överstiger 40%. Tack vare att vi stängt ner öppna verksamheter, och tack vare att medarbetare från annan förvaltning och kommunens LOV-aktör tagit över servicetjänsterna inom hemtjänsten (tvätt och städning), har ett större antal medarbetare inom äldreomsorgen kunnat dirigeras om till renodlade vård och omsorgsuppgifter.

Vi har också höjt beredskapen att vid behov kunna förstärka vård och omsorg genom omfördelning av medarbetare från andra förvaltningar. Sammanlagt har vi identifierat ett 80-tal medarbetare som i ett krisläge kan omdirigeras till vård och omsorg. De genomgår nu basal vårdutbildning digitalt samt av vårdlärare från Komvux. Vi har också fått in ett 70-tal intresseanmälningar från externa sökande som svarat på våra annonser om personalförstärkning. Vi kommer att inventera deras kompetens, utbilda dem som är lämpliga och ha dem som ytterligare en personalreserv. Möjligheten att kunna förstärka den ordinarie verksamheten med intern och extern personal ökar vår långsiktiga förmåga och gör att vi känner oss tryggare.

Vård
Från och med nästa vecka öppnar kommunen en särskild enhet för eventuella konstaterat Covid-19 smittade brukare inom äldreomsorgen. Det är den nyrenoverade Rickmansgården som kommer att användas. Det här är en beredskapsåtgärd för ett värre läge än det vi nu har. Denna avskilda enhet ger oss bra förutsättningar att hantera eventuellt smittade som flyttas från sitt ordinarie boende vilket gör att vi minimerar risken för smitta där. För att på ett säkert sätt kunna transportera smittade brukare har kommunen köpt in ett transportfordon som man kan transportera liggande patienter i (en tidigare ambulans). Fordonet kommer att bemannas av kommunanställda som annars finns i andra verksamheter.

Skyddsutrustning
Kommunen arbetar hårt för att från många olika leverantörer säkra tillgången på handsprit och skyddsutrustning. Senast idag fick vi en leverans av cirka 800 liter handsprit. Det finns tillräckligt med skyddsutrustning för den närmaste tiden och i början av nästa vecka räknar vi med att få en större leverans som säkrar tillgången på längre sikt.

Tekniska förvaltningen har köpt in särskild saneringsutrustning för större saneringsinsatser av lokaler och bilar, etc.

Skolan
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen fortsätter med utbildning på distans. Enligt uppgift fungerar det i huvudsak mycket bra.

Barnomsorgen
Barnomsorgen är vid sidan av vård och omsorg av våra äldre den högst prioriterade verksamheten. I dagsläget har vi inga signaler på att det ska göras några inskränkningar i barnomsorgen.

Ledning och beredskap
Socialförvaltningen och kommunledningen har ledningsberedskap under helgerna.

Sammanfattning
Läget är just nu under kontroll. Vi har förberett oss för ett betydligt värre läge och är utifrån vad vi idag kan överblicka väl rustade och förberedda.

 

Hans-Bertil Sinclair
kommunstyrelsens ordförande

Tomas Rikse
kommundirektör