Covidrestriktioner upphör från onsdag 9 februari

Publicerad:

Hög vaccinationstäckning och att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med tidigare varianter gör att covidrestriktionerna upphör den 9 februari. Detta har minskat belastningen på sjukvården enligt Folkhälsomyndigheten. Covid-19 upphör att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Smittspridningen av omikron är fortfarande hög och detta återspeglas av sjukligheten i samhället. Hög vaccinationstäckning utgör dock ett bra skydd mot allvarlig covid-19 sjukdom hos majoriteten. Folkhälsomyndigheten hemställer därför till regeringen om att häva klassificeringen av covid-19 som samhälls- och allmänfarlig sjukdom.

Tidigare smittvågor krävde fler intensivvårdsplatser. Ett stort antal patienter vårdas för covid-19 även nu men jämfört med tidigare är andelen betydligt lägre trots omfattande smittspridning.

– Åtgärderna mot smittspridningen ska vara proportionerliga och inte mer inskränkande än nödvändigt. Smittan kommer fortsätta att spridas men får tack vare vaccinationerna inte längre lika allvarliga konsekvenser för samhället som tidigare.

Återgången till arbetsplatsen ska planeras av arbetsgivaren för att successivt öka.

Myndighetsrekommendationer efter den 9 februari

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Här kan du få mer information om vad som gäller från och med den 9 februari och hur du bokar tid för vaccination