Dags för verksamhetsstart på Himlabacken!

Publicerad:

Malin Gnebner, Himlabackens rektor i amfiteatern.

Malin Gnebner, rektor för Himlabacken, är glad och stolt över hur såväl miljö som demokrati genomsyrar allt på förskolan. Från inredningsdetaljer till undervisning. Den stora mångfärgade amfiteatern utanför symboliserar FN:s globala mål, men bjuder också in till såväl undervisning som lek.

Den 21 september är det äntligen dags att öppna förskolan Himlabacken för barnen. En förskola i världsklass där vi utbildar planetskötare. Både för nutid och framtid.

Centralt i Klippan, på Badvägen, ligger Klippans kommuns allra nyaste förskola. På Himlabacken finns Nattmössan, som erbjuder omsorg på obekväm tid, och så fyra olika team: Pappersbruket, Läderfabriken, Tegelbruket och Yllefabriken, med barn i åldrarna 1–5 år.

Att förskolan fått just namnet Himlabacken är ingen slump. Bara en liten bit från platsen där den ligger, hittar vi backarna ner mot ån som i folkmun kallas just Himlabackarna. De olika teamen och rummen har också Klippan-anknytning.

Miljömedvetenhet i alla delar
Byggandet av förskolan som totalt har plats för 160 barn, startade i januari 2018. Nu är det alltså färdigt och står och väntar på barn och pedagoger. De ljusa lokalerna har högt i tak och är medvetet inredda, både vad gäller material och färger. Oavsett vad man tittar på, så kan man känna sig trygg med att det är gjort av miljövänligt, ofta även återbrukat, material.

FN:s globala mål för hållbar utveckling ligger till grund för arbetet på Himlabacken. Att arbeta tillsammans för en hållbar framtid på flera plan för att gemensamt skapa goda värden, är viktigt.

– Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Vi har valt att fokusera på fyra mål: god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet och hållbar konsumtion och produktion, säger Malin Gnebner, rektor för förskolan Himlabacken.

Konsumtion handlar inte bara om det materiella, utan hur vi hushållar med resurser i största allmänhet, till exempel vilka förutsättningar som skapas för personalen.

Olika teman till för alla
Det råder inget tvivel om att det är undervisning som ska bedrivas på Himlabacken. Centralt i lokalerna finns Kärnan, ett stort utrymme där fokus ligger på livsstil och hälsa. Till exempel finns en hjulförsedd aktivitetsvagn med rockringar, en gitarr, en enorm tärning, massagesagor, rörelsebanor, yoga och andra redskap som bland annat stimulerar rörelse. I en annan hörna av Kärnan, ”bibliotekshörnan”, har stora, pösiga sittkuddar placerats i grupp.

I anslutning till varje teams rum finns ”fabriker” med olika teman. Alla fabriker är till för alla barn på Himlabacken. Vid Läderfabriken handlar det om natur- och teknikvetenskap, vid Yllefabriken lek och kommunikation, vid Tegelbruket är det bygg och konstruktion som gäller och vid Pappersbruket språkutveckling och digitalisering.

Malin Gnebner är märkbart stolt när hon pratar om förskolan som inkörsport till utbildningssystemet. I utbildningsplanen beskrivs en miljö- och demokratiprofil. Både miljötänkande och demokratiska värderingar genomsyrar pedagogiken. Barnen utbildas till planetskötare!

– Det handlar om att de ska utveckla respekt för miljön. Och så kunskap i livsstil och hälsa. Om vi ger dem det för att kunna göra rätt val längre fram i livet, då blir de planetskötare.

Tillgänglighet ur flera perspektiv
Utbildningen barnen får ska vara tillgänglig hela tiden och överallt på förskolan. Både utomhus och inomhus. För alla. När lärmiljöerna har skapats har man utgått från flera perspektiv som till exempel flerspråkighet, tecken som stöd, bildstöd, digitalisering och fysiska förutsättningar.

Tillgängligheten är en självklarhet precis som en rättighet.

– Varje dag, varje timme lär barnen sig något nytt på förskolan. Alla barn har egna mål som vi har uppdrag att möta, stimulera och leda vidare så att de kan utvecklas på sitt sätt. Vi skapar de förutsättningar pedagogerna behöver för att undervisa i förskolan så att barnen får den utbildning de har rätt till.

Förskolan är en egen skolform, inte bara fri lek.

– Vi tror på idén att organisera verksamheten så att vi är aktiva medforskande pedagoger. Vi styr inte allt, men vi finns där och vägleder. Och i andra situationer leder vi.

Malin Gnebner är både glad och nöjd och full av förväntan.

– Jag är så stolt över förskolan där jag tillsammans med pedagogerna har processat fram allt från pedagogisk idé till lokalernas utformning och lärmiljöerna inne och ute. Vi har gjort detta tillsammans, säger hon.

Köksmiljö i barnstorlek.

Köksmiljön i barnstorlek är inte bara rolig, den är även lärorik på många sätt.

Kärnan med aktivitetsvagn.

Kärnan ligger ganska så mitt i förskolan och bjuder på möjligheter till en mängd olika aktiviteter. Aktivitetsvagnen innehåller en rad ting som bjuder in till rörelse.

Malin Gnebner i verkstaden för språk och kommunikation.

Språk och kommunikation är temat här.