Distansundervisning för en klass på Snyggatorpsskolan

Publicerad:

För att förhindra ökad smittspridning av covid-19 har Klippans kommun tagit beslut att en av klasserna på Snyggatorpsskolan kommer undervisas på distans under en veckas tid. 

Distansundervisningen gäller i första hand under vecka 3 och eleverna i den berörda årskursen kommer gå tillbaka till skolförlagd undervisning den 24 januari.

Beslutet om distansundervisning är fattat av Klippans kommun i samråd med Smittskydd Skåne.

Föräldrar och vårdnadshavare har sedan tidigare informerats.