Distansundervisning för gymnasieskolor och vuxenutbildning

Publicerad:

Efter folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi tagit beslut att driva distansundervisning för gymnasieskolor och vuxenutbildning (även SFI) i första hand fram till den 3 april.

Undantag görs för de praktiska moment i åk 3 och vuxenutbildning som inte går att driva på distans. Löpande omvärldsbevakning gör att beslutet kan komma att revideras med kort varsel.
Våra skolor har sedan en tid tillbaka planerat för ett eventuellt beslut om att övergå till distansundervisning/fjärrundervisning.

Gymnasiet och Vuxenutbildningarna är därför väl förberedda och kommer med omedelbar verkan kunna bedriva en kvalitativ undervisning under rådande omständigheter. Samtliga elever och medarbetare förväntas fortsatt delta i arbetet, elever till största delen hemifrån, och medarbetare från sin arbetsplats.

Vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer i frågan.

Specifik kommunikation med elever och vårdnadshavare i frågan sker via ordinarie kontaktvägar. På klippan.se har vi övergripande information.