Distansundervisning för högstadiet på Snyggatorpsskolan

Publicerad:

Från den 11 december och till och med den 11 januari kommer årskurserna 7–9 på Snyggatorpsskolan ha distansundervisning. 

Detta för att hantera en situation med hög personalfrånvaro samt förhindra ökad smittspridning av covid-19. Beslutet har fattats av Klippans kommun i samråd med Smittskydd Skåne.

Föräldrar, vårdnadshavare och elever har sedan tidigare informerats. Om du har frågor kontaktar du rektorn för skolan. Om en elev som har distansundervisning har behov av skollunch tar de kontakt med skolan.

I nuläget är det inte aktuellt med distansundervisning för någon av våra andra grundskolor. Även F-6 på Snyggatorp har undervisning i skolan som vanligt. Läget utvärderas dagligen och förändras snabbt. Vi har beredskap för att gå över till distansundervisning även för andra klasser/skolor.