Distansundervisning på Klippans gymnasieskolor 

Publicerad:

Efter beslut från Regeringen övergår Klippans gymnasieskolor till distansundervisning från och med måndagen den 7/12 och fram till 6/1. Detta för att minska smittspridningen av covid-19. 

Elever och vårdnadshavare får information via sina respektive skolor.

Vissa praktiska moment som kan vara svåra att genomföra på distans kan behöva görs på skolan. Dessa kommer i så fall ske under säkrade former för att minska risken för smittspridning. Dessa moment kommer att beslutas och kommuniceras till berörda elevgrupper på berörda program och skola via respektive skolenhet.

Enskilda elever med särskilda behov kan fortsättningsvis komma att erbjudas viss undervisning eller mentorstid på skolan i överenskommelse med respektive skolas ledning och elevhälsoteam.
IM-programmen och vuxenutbildningen påverkas inte av beslutet.

Även gymnasiesärskolan är undantagen från beslutet om distans-/fjärrundervisning och läser som regel enligt ordinarie schema på plats i skolan. Det är dock viktigt att ta del av särskolans egna kommunikation då undantag kan förekomma på grund av sjukdomar/frånvaro av elever och personal vilket kan påverka upplägget lokalt hos oss i Klippan.

Angående skolmat
Elever som är undantagna från distans-/fjärrundervisning äter enligt nuvarande schema/rutiner i respektive skolas skolmatsalar (se kommunikation från respektive skolenhet).

För de elever som läser/studerar på distans
Utifrån önskemål och möjlighet anmäls intresse för att hämta upp lunchpaket enligt anvisningar (se kommunikation från respektive skolenhet). Det är viktigt att exakt följa de rutiner för anmälan av intresse av lunchpaket och rutiner för avhämtning som kommuniceras ut.

Läs mer om beslutet på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster