Distansundervisning på Klippans högstadieskolor

Publicerad:

Högstadieklasserna (årskurs 7–9) på Snyggatorpsskolan och Ljungbyhedsskolan kommer börja terminen på distans. Detta i första hand fram till 24 januari men kan komma att förlängas.

Klippans kommun fattar beslutet om distansundervisning efter rekommendation som kom från Smittskydd Skåne idag den 7 januari.

Vårdnadshavare och elever får ytterligare information via Skolportalen och ordinarie kommunikationskanaler.

Även IM-programmet på gymnasiet kommer studera på distans till och med den 24 januari.

Enskilda elever med särskilda behov kan fortsättningsvis komma att erbjudas viss undervisning eller mentorstid på skolan i överenskommelse med respektive skolas ledning och elevhälsoteam.
Grundsärskolan är undantaget och de eleverna kommer undervisas på plats i skolan.

Ny uppdaterad information kommer att kommuniceras löpande på Klippans kommuns hemsida, på skolornas intranät/Skolportalen och i övriga officiella kommunikationskanaler.

Skolmat för de elever som läser/studerar på distans
Utifrån önskemål och möjlighet anmäls intresse för att hämta upp lunchpaket enligt anvisningar (se kommunikation från respektive skolenhet). Det är viktigt att exakt följa de rutiner för anmälan av intresse av lunchpaket och rutiner för avhämtning som kommuniceras ut.