Eldningsförbudet lättas för grillning på egen tomt

Publicerad:

Länsstyrelsen har uppdaterat eldningsförbudet och från och med klockan 16.00 idag är det tillåtet att grilla innanför den egna, privata tomtgränsen. Fortsatt försiktighet gäller då det trots regnet fortfarande råder risk för gräs- och markbränder.

I och med det uppdaterade eldningsförbudet är det nu tillåtet att använda hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt med eller nära marken. Grillen ska befinna sig på säkerhet avstånd från brännbara material. Det är också viktigt att du har tillgång till brandsläckningsutrustning som exempelvis en vattenslang. Med egen, privat tomtgräns avser tomt som står till förfogande för privatpersoner. Till exempel ens egna villa- eller radhustomt eller en innergård för bostads- och hyresrätter. Det är enligt förbudet inte tillåtet att grilla vid exempelvis en idrottslokal eller klubbområden.

Det är nu också tillåtet för näringsidkare att laga mat över öppen låga, om vissa kriterier uppfylls. I övrigt gäller samma restriktioner som tidigare.

Läs mer om det uppdaterade eldningsförbudet på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster