Eldningsförbud i Klippans kommun

Publicerad:

Räddningstjänsten har idag, 10 maj, i sin brandriskprognos påtalat stora brandrisker. Det innebär att det är eldningsförbud i hela Klippans kommun.

Det här gäller vid eldningsförbud

Kommunerna i nordvästra Skåne har infört ett generellt eldningsförbud vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) eller 5E (extremt stor brandrisk). Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat – marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt. Eldningsförbud innebär generellt att du inte får använda öppen låga utomhus.