Etablering på gång i Östra Ljungby

Publicerad:

En nyetablering inom logistikområdet är klar, detta är en del i den spännande utveckling som är på gång i Östra Ljungby. 

Dialog mellan Klippans kommun och företaget CH Square har förts under en tid och nu är det snart dags att sätta spaden i jorden.

- Det är väldigt spännande och roligt att det börjar hända saker på verksamhetsområdena i Östra Ljungby, säger Anders Lindberg, näringslivschef i Klippans kommun. Etableringen i Östra Ljungby kommer skapa arbetstillfällen inom flera olika områden.

- Vi ser Östra Ljungby som ett väldigt attraktivt område för logistiketableringar med direkt anslutning till E4 på bästa skyltläge, samtidigt erbjuds goda expansionsmöjligheter. Området har bra förbindelser med närliggande orter och en direkt närhet till Helsingborg.
Peter Nilsson – VD, CH-Square

Utvecklingen i Östra Ljungby kommer att fortsätta de kommande åren och flera andra etableringar är på gång.
- Vi för diskussioner med såväl lokala, regionala som nationella företag, som vill växa eller etablera sig i vår kommun, berättar Anders.

Företaget CH Square arbetar med att bygga, utveckla och förvalta logistikfastigheter. De kommer bygga och förvalta fastigheten i Östra Ljungby, vilken sedan hyrs av TPL uppstickaren Boxflow Logistics. Boxflow kommer att fylla fastigheten med både befintliga och nya kunder och har bland annat precis tecknat ett mångårigt strategiskt samarbetsavtal med Continental Bakeries som omfattar lagertransporter, lagring, orderhantering samt distribution.