Film om elfiske för Rönneå-projektet

Publicerad:

Tord Andersson, Miljöstrateg i Klippans kommun, berättar i en film om Rönneå-projektet och hur forskare med hjälp av elfiske ska lära sig mer om fiskars beteende.

Genom Rönneå-projektet vill man skapa unika forsmiljöer för södra Sverige, miljöer som bidrar till en ökad biologisk mångfald men även en ökad turistnäring. För att nå dit vill man nedmontera de tre vattenkraftverk i Rönneå som hindrar flera fiskarter som lax och havsöring på sin väg uppströms för att fortplanta sig.

För att få en ökad kunskap om hur fiskarna beter sig när de når vatten uppströms verken utförde man här om dagen en pilotstudie i samarbete med Karlstads universitet. Med hjälp av en av elfiskebåt fångade man in 10 laxar, nedström kraftverken. Dessa försågs med sändare innan de placerades ut uppströms Forsmöllan. Med hjälp av data från de sändarförsedda laxarna hoppas forskarna få en bild av hur laxarna rör sig och för sig i sina blivande livsmiljöer.

Kontaktperson för Rönneå-projektet, Tord Andersson, miljöstrateg på Klippans kommun. tord.andersson@klippan.se