Flaggning i Klippans kommun

Publicerad:

I kommunens nya riktlinjer för flaggning definieras hur vi använder våra officiella och kommunala flaggstänger samt vilka flaggor som hissas under vilka dagar.

I Klippans kommun finns officiella flaggstänger i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby. Det finns även kommunala flaggstänger på allmänna platser och vid flera av våra verksamheter.

På våra officiella flaggstänger hissas den svenska flaggan på allmänna flaggdagar, som exempelvis nyårsdagen, påskdagen, 1 maj samt konungens födelsedag.

På övriga av regeringen beslutade flaggdagar hissas exempelvis EU-flaggan (på EU-dagen den 9 maj), nationella minoriteters flaggor på respektive dag (till exempel samernas nationaldag) samt regnbågsflagga på HBTQ-dagen den 17 maj.

Vill du ta del av hela Riktlinjer för flaggning i Klippans kommun så hittar du den här.PDF (pdf, 196.1 kB)

Riktlinjer för flaggning i Klippans kommun är antagen av kommunstyrelsen och utgår från Lag om Sveriges flagga (SFS 1994:697), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 2018:1608) samt Rikskommittén Sveriges Nationaldags regler.