Förskolan Linnéa får utmärkelsen Skola för hållbar utveckling 

Publicerad:

Skola för hållbar utveckling delas ut av Skolverket. I utmärkelsen lyfter de bland annat fram förskolans kvalitetsarbete och hur alla medarbetare får förutsättningar att vara delaktiga. Likaså förskolans fokus på barnens språkutveckling och arbetet med barns rättigheter. 

- Hållbar utveckling är ett viktigt område för oss, berättar rektor Anna Lindelöv. Därför arbetar vi vidare med att skapa varierande och tillgängliga lärmiljöer där barnen får utveckla sitt samspel med varandra, sitt språk och många andra förmågor.

I utformningen av lärmiljöerna har barnen inflytande genom att deras intresse på olika sätt fångas upp och tas omhand. Detta utgör även, tillsammans med läroplanens mål som utgångspunkt, undervisningen på förskolan.

- För mig som rektor är det viktigt att skapa samarbetsytor och delaktighet för mina pedagoger. Det skapar ett engagemang som ger en hållbarhet i utbildningen för barnen. Genom det blir vi också en arbetsplats där medarbetarna trivs väldigt bra.

Ett stort grattis till förskolan Linnéa!