Fortsatt distansundervisning på Klippans gymnasieskolor till och med 24 januari

Publicerad:

Klippans kommun följer Regerings och Folkhälsmyndighetens rekommendationer och förlänger distansundervisningen på våra gymnasieskolor till och med den 24 januari. 

Elever och vårdnadshavare får information via sina respektive skolor. Våra tre gymnasieenheter har olika förutsättningar och påverkas olika av situationen. Det kan innebära att vissa årskurser och program i viss mån och vid vissa tidpunkter kommer att ha växelvis undervisning på plats respektive via distans-/fjärrundervisning i uppstarten av vårterminen 2021.

Är du elev eller vårdnadshavare är det viktigt att du följer och tar del av den information som respektive gymnasieskola kommunicerar ut via Skolportalen och andra kommunikationsvägar.
Vissa praktiska moment som kan vara svåra att genomföra på distans kan behöva görs på skolan. Dessa kommer i så fall ske under säkrade former för att minska risken för smittspridning. Dessa moment kommer att beslutas och kommuniceras till berörda elevgrupper på berörda program och skola via respektive skolenhet.

Enskilda elever med särskilda behov kan fortsättningsvis komma att erbjudas viss undervisning eller mentorstid på skolan i överenskommelse med respektive skolas ledning och elevhälsoteam.
IM-programmen och vuxenutbildningen påverkas inte av beslutet.

Även gymnasiesärskolan är undantagen från beslutet om distans-/fjärrundervisning och läser som regel enligt ordinarie schema på plats i skolan.

Angående skolmat
Elever som är undantagna från distans-/fjärrundervisning äter enligt nuvarande schema/rutiner i respektive skolas skolmatsalar (se kommunikation från respektive skolenhet).

För de elever som läser/studerar på distans
Utifrån önskemål och möjlighet anmäls intresse för att hämta upp lunchpaket enligt anvisningar (se kommunikation från respektive skolenhet). Det är viktigt att exakt följa de rutiner för anmälan av intresse av lunchpaket och rutiner för avhämtning som kommuniceras ut.

Ny uppdaterad information kommer att kommuniceras löpande på Klippans kommuns hemsida, på skolornas intranät/Skolportalen och i övriga officiella kommunikationskanaler.

Låt oss hjälpas åt att vända trenden nu och framöver, följ alla restriktioner och rekommendationer även under lovet, så att vi förhoppningsvis snart kan återvända till normal undervisning på våra skolor till våren igen!