Frågeformulär vid rekrytering av stödpersoner

Publicerad:

I dagarna har det publicerats en tidningsartikel där det skrivs att Klippans kommun använder ett frågeformulär med detaljerade och personliga frågor, vid rekrytering av stödpersoner för uppdrag inom kommunen. Frågeformuläret används inte längre, vi ger här en bild av situationen.

Vid rekrytering av stödpersoner för unga och äldre personer med särskilda behov, har det inom en enhet i kommunen använts ett frågeformulär med detaljerade och personliga frågor om den som ska rekryteras. Syftet med formuläret har varit att trygga att kommunen anlitar stödpersoner med rätt kompetens och erfarenhet för den specifika målgruppen. Flera av frågorna är dock varken relevanta eller berättigade av kommunen att ställa.

Frågeformuläret ska inte användas och det är inte heller acceptabelt att formulär med liknande frågeställningar används.

Vi ser nu också över kommunens processer vid rekrytering av stödpersoner, så att vi har en gemensam syn och rutin i hela kommunen.

/Tomas Rikse, kommundirektör Klippans kommun