Främjande åtgärder för näringslivet

Publicerad:

Med anledning av den rådande situationen med Covid-19 och dess påverkan på bland annat näringslivet har Klippans kommun tagit fram ett antal näringsfrämjande åtgärder. 

  • Om kunden (företaget) begär anstånd kan kommunen förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp och i vissa fall inom alkoholutskänkning och plan- och byggärenden.

  • Kommunen påskyndar vid behov betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.

  • Företag som vill begära anstånd med betalning eller leverantörer som är i behov av snabbare betalning ska höra av sig till kommunens kundtjänst per telefon 0435-280 00 eller mail kundtjanst@klippan.se.

  • Kommunen kommer att prioritera akut/nödvändig tillsyn. Kommunen skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.

  • Kommunen rekommenderar Söderåsens Miljöförbund, Räddningstjänsten Söderåsen, bostadsbolaget Treklövern samt avfallsbolaget Nårab att agera på samma sätt som kommunen, d.v.s. att ha ett generöst förhållningssätt gentemot företagen.

  • Kommunens näringslivsutvecklare Anders Lindberg, e-post: anders.lindberg@klippan.se har till uppgift att ha fortsatt dialog med kommunens näringsliv kring hur corona-pandemin påverkar verksamheten. Frågor som rör regeringens stödpaket hänvisas till respektive myndighet.

  • Kommunen skjuter upp evenemang istället för att avboka.

  • Kommunen är i behov av arbetskraft inom i första hand vård och omsorg och tar tacksamt emot tips om medarbetare som friställts eller riskerar friställning eller som kan ”avvaras” inom näringslivet. Helst ser vi att de aktuella personerna har någon form av vårdutbildning eller erfarenhet från vården.

  • Kommunen kan också komma att behöva andra yrkeskategorier som t.ex. inom transport och lokalvård.

Relaterat
Information till näringslivet.