Hälsa på lika villkor

Publicerad:

Har du fått Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”? Då blir vi jätteglada om du svarar på den. Resultatet en mycket viktig pusselbit för oss att få reda på hur vuxna i Klippans kommun mår och hur Klippanborna upplever sina förutsättningar för ett bra liv och god livskvalitet. 

Enkäten är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.

- För kommunen är det en förutsättning att få lokal kunskap för att kunna planera insatser framåt, berättar Klippans folkhälsoutvecklare Sara Persson. Kunskapen ger oss också möjlighet att följa förändringar över tid, utvärdera och stämma av det arbetet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som har gjorts. Vi kan också jämföra vårt resultat med andra kommuner och lära av varandras framgångar eller utmaningar.

Ett exempel på arbete som bland annat bygger på lokal kunskap är kommunens hållbarhetsstrategi som antogs 2021. Den beskriver hur kommunen ska jobba med hållbarhet, bland annat sådant som påverkar folkhälsan, ur ett långsiktigt perspektiv. Exempel som vi ser är viktiga för många att jobba med är trygghet, barnrätt, våldsförebyggande, fysik aktivitet och psykisk ohälsa.

- För att vi ska komma så nära sanningen som möjligt är varje persons enkätsvar viktigt. Det är ingen som kan ersätta just ditt svar.

Du kan läsa mer om folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor på Folkhälsomyndighetens hemsida. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om folkhälsoenkäten på Region Skånes hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster