Hantering av ogräs

Publicerad:

Under sommaren frodas både omtyckta och oönskade växter runt om i vår kommun. När det kommer till ogräs som ska tas bort så har kommunen och fastighetsägarna ett delat ansvar.

Vi i kommunen tar hand om ogräs på körbanor, cykelbanor och allmän mark. Du som fastighetsägare tar hand om gångbanan utanför din fastighet och ser till att den är fri från ogräs. Tänk på att en gångbana inte behöver vara en trottoar utan är det område som fotgängare använder för att ta sig förbi din fastighet.

Vi har en pågående dialog med fastighetsägare i kommunen för att borttagandet av ogräs ska fungera på ett bra sätt, för alla ansvariga parter.

Om du har frågor angående borttagande av ogräs på körbanor, cykelbanor och allmän mark är du välkommen att kontakta kundtjänst, telefon 0435-280 00 eller e-post kommun@klippan.se.