Henrik Anderssons Byggnads AB blir byggentreprenör för Klippans nya grundskola

Publicerad:

Nu är det klart att det är Henrik Anderssons Byggnads AB som blir byggentreprenör för Klippans nya grundskola.

Uppdraget är en totalentreprenad och byggprocessen väntas starta under våren 2019. I maj 2021 kommer sedan en ny grundskola att stå klar vid Kristoffers väg i Klippan.

- Vi ser fram emot att starta byggprocessen för vår nya grundskola i Klippan. I samverkan med Henrik Anderssons Byggnads AB tar vi steget vidare i ett av de större projekten för Klippans kommun, och det är väldigt spännande att vara en del av processen, säger Ardiana Demjaha, chef tekniska förvaltningen, Klippans kommun.

Upphandling av byggentreprenör har pågått under hösten - den 6 december tilldelades beslutet och efter 10 dagars möjlighet för överklagan är nu Henrik Anderssons Byggnads AB som byggentreprenör klar och ett avtal är tecknat.

Nyproduktion av skolan förväntas uppgå till en kostnad av 197 MSEK, en kostnadsbild som godkändes av kommunstyrelsen den 5 december 2018. Därtill tillkommer i ett senare skede kostnader för inventarier och viss inredning för ca 13 MSEK.


Relaterat
Ny grundskola i Klippans kommun
Nyhet 180620 – Vi bygger ny skola i Klippans kommun

För mer information
Ny grundskola i Klippans kommun:
Rose-Marie Bergman, skolchef, Klippans kommun
Tomas Rikse, kommundirektör, Klippans kommun

Byggentreprenad och teknisk process:
Ardiana Demjaha, teknisk chef, Klippans kommun

Övriga frågor:
Cecilia Röstin, kommunikationschef, Klippans kommun