Hög brukarnöjdhet bland de som bor på särskilt boende i Klippans kommun

Publicerad:

"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" - boende i Klippans kommun har sagt sitt. Nöjdast är de som bor på Ljungåsen, där är brukarnöjdheten 100 % i år igen.

Socialstyrelsen skickar varje år ut en undersökning som heter "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" till alla som bor på särskilt boende i Sverige. I Klippans kommun har boende på Ljungbygården, Ljungåsen, Väpnaren och Syréngården svarat på undersökningen. Boendena Åbyhem och Bågen har i årets undersökning haft för få deltagare i enkäten för att kunna redovisa något resultat.

Sammantaget har 86 % av de som svarat på Socialstyrelsens enkät i Klippans kommun angivit att de är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. Det är bättre än genomsnittet för riket som ligger på 81 %. Årets resultat i Klippans kommun är en försämring med 2 procentenheter jämfört med föregående års resultat på 88 % brukarnöjdhet.

- Vi är inte färdiga med analysen över förbättringsområden ännu, men vi kommer att använda resultatet av enkäten när vi tar fram aktiviteter på enhetsnivå kopplade till vår nämnds målarbete under 2019, säger Gustav Engblom, utvecklingsstrateg på socialförvaltningen i Klippans kommun.

Enkäten visar andelen mycket eller ganska nöjda på Klippans kommuns boenden:
71 % Ljungbygården
100 % Ljungåsen
75 % Syrengården
94 % Väpnaren

100 % brukarnöjdhet på Ljungåsen

- Ännu en gång har vi gjort det - Ljungåsen har fått 100 % brukarnöjdhet även 2018!  - Grattis till oss alla. Det är mina medarbetares förtjänst säger Elisabeth Petersson, enhetschef för Ljungåsen och Bågen.

- De gör skillnad för den enskilde varje dag året om. Glädje, meningsfullhet och livskvalité genomsyrar verksamheten.

Undersökningen visar att våra äldres upplevelse på Ljungåsen till 100 % är:
- Tryggt att bo på Ljungåsen
- Bra bemötande från personalen
- Stort förtroende för personalen
- Personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras
- Lätt att få kontakt med personalen
- Maten smakar bra
- Nöjd med de aktiviteter som erbjuds
- Möjligheten att få komma ut

Genom Socialstyrelsens öppna jämförelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Läs mer om undersökningen på Socialstyrelsens sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster