Hur du som frivillig kan hjälpa

Publicerad:

Om du som privatperson eller en organisation du representerar vill hjälpa till i arbetet med flyktingmottagandet är ni välkomna att kontakta Klippans kommun kultur- och fritidschef Arne Amnér på e-post arne.amner@klippan.se.

Klippans kommun har ingen samordning för insamling av exempelvis kläder och leksaker. Vänd dig gärna till frivilligorganisationen Hand till Hand som tar emot kläder, leksaker och husgeråd. Lakan, filtar och kuddar är av särskilt stort behov i det nuvarande läget.

Hand till Hand tar emot gåvor på onsdag eftermiddagar mellan klockan 14.00 och 16.00 i sin lokal på Tingsgatan i Klippan, källarplanet under Rönngården Välkommen att vända dig direkt till dem om du har frågor. Helen Stigsson, 070-8912707.