Incident vid Stackarpsdammen 

Publicerad:

Under måndagskvällen hade vi en incident vid Stackarpsdammen. Höga vattenflöden och tekniska problem gjorde att vattennivån steg dramatiskt och riskerade att skada dammen. Incidenten berodde på ett tidigare strömavbrott under kvällen som lett till tekniska problem.

Klippans kommun och One Nordic (som ansvarar för driften av dammen) har tillsammans gjort insatser för att avvärja en större incident. Vattennivåerna har sjunkit och personal är på plats och reglerar just nu dammluckorna manuellt.

Arbetet för att åtgärda de tekniska problemen är igång. Ett arbete som vi och One Nordic hoppas ska vara färdigt under denna veckan.