Inflyttning till Himlabackens förskola försenas

Publicerad:

Tanken var att barn och personal skulle flytta in i nybyggda Himlabackens förskola på Badvägen i Klippan i början av augusti. Men, inflyttningen är försenad och beräknas bli under oktober månad istället.

Anledningen till förändringen är att ventilationsanläggningen vid besiktningen i juni ansågs vara otillräcklig och dessutom hålla för höga ljudnivåer. Klippans kommun kunde därför inte godkänna besiktningen. Därför behöver den byggas om av entreprenören.

– En god inomhusmiljö är ett absolut måste för att såväl barn som personal ska kunna ha det riktigt bra, det är inget vi kan tulla på, säger Rose-Marie Bergman, förvaltningschef för barn- och utbildning i Klippans kommun.

För att säkra tryggheten hos barnen och deras vårdnadshavare, men också för att göra flytten så smidig som möjligt, så har barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun fokuserat på att behålla den tilltänkta gruppindelningen. Både vad gäller barnen och personalen.

Himlabackens förskola ska bestå av fyra team: Tegelbruket, Pappersbruket, Yllefabriken och Läderfabriken. Barn och pedagoger som hör till Tegelbruket och Pappersbruket kommer att vara i sina respektive team, fast i förskolan Nejlikans lokaler fram till flytten till Himlabacken. Och när det gäller barnen och pedagogerna på Yllefabriken och Läderfabriken, så får de också vara i sina team fast i förskolan Antilopens modulbyggnader tills det är dags att flytta till kommunens nyaste förskola.