Information om covid-19

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har gått ut med beslut om ändringar i förhållningsregler för hushållskarantän. De lämnar också en rekommendation till regionerna om vilka grupper som ska prioriteras vid provtagning för covid-19.

Förhållningsregler vid hushållskarantän
Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att anhöriga ska stanna hemma från jobb och skola i hushållskarantän i fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Följande grupper är undantagna från förhållningsregeln att stanna hemma från jobb och skola i fem dagar om någon i hushållet är sjuk:

- Personer som har vaccinerats med sin påfyllnadsdos (dos 3).
- Personer som har haft konstaterad covid-19 under de senaste tre månaderna.
- Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Läs mer om vilka verksamhetsområden detta gäller på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Lista över nyckelfunktioner som undantas regler på msb.se. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Även personer som är undantagna förhållningsreglerna bör under de fem dagarna undvika nära kontakter utanför skola och jobb. Detta innefattar exempelvis att undvika fritidsaktiviteter och sociala kontakter utanför hushållet.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har konstaterad covid-19
Personer som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma i minst fem dagar. Innan personen går tillbaka till jobb eller skola ska personen ha känt sig frisk och varit feberfri i minst 48 timmar.

Prioritering vid provtagning (PCR-prov)
Med anledning av det stora antalet provtagningar som sker just nu har Region Skåne beslutat att prioritera vissa grupper för provtagning för covid-19.

Dessa grupper ska testa sig för covid-19:

  • Personer som arbetar inom hälso-och sjukvården eller inom äldreomsorg.
  • Personer som inte har möjlighet att arbeta hemifrån.
  • Barn och elever i förskoleklass, grundskolan eller gymnasiet eller i en annan motsvarande skolform.

Personer som har haft covid-19 de senaste tre månaderna behöver oftast inte lämna prov.

Läs mer på Region Skåne. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har testat dig med ett antigentest
Om du har symtom för covid-19 och har provtagit dig med antigenstest och testar negativt för covid-19 ska du stanna hemma i 5 dagar från symtomdebut.