Information till företag om hur de kan stärka sin krisberedskap

Publicerad:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett material för företag med information om hur de kan stärka sin beredskap för olika typer av krissituationer. 

Materialet innehåller bland annat information om:

  • Samhällets beredskap och företagens roll: Om de mål som regeringen har för civilt försvar, om lagar och regler, vad företagen har eller kan få för roll och vilka förmågor som krävs för att uppnå målen.
  • Vad som kan hända: exempel på konsekvenser av olika hot eller risker samt ett urval scenarier att diskutera och öva.
  • Vad företag kan göra: konkreta stöd och verktyg som till exempel stöd i att kontinuitetshantera, att stärka informations- och cybersäkerheten samt att planera för bortfall av personal.
  • Lär dig mer om beredskap: om specifika kurser, filmer och litteratur för introduktion eller fördjupning.
Informationen hittar du på MSB:s hemsida. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster