Inventering av större vattensalamander vid Läderbackarna

Publicerad:

Följ med Jens Morin från Naturcentrum när han inventerar området kring Läderbackarna på jakt efter den större vattensalamandern.

Följ med Jens Morin från Naturcentrum när han inventerar området kring Läderbackarna för att se hur det står till med djurlivet i dammarna. Han spanar efter den större vattensalamandern, en groddjursart som kräver dammar med hög vattenkvalitet och en frisk undervattensvegetation för att kunna fortplanta sig.

I området kring den gamla läderfabriken har man återställt befintliga vattendrag men även skapat två nya dammar där salamandrar och andra vattenlevande djur och växter ska trivas. Dammarna bidrar till en ökad biologisk mångfald.

Vill du se vattensalamandrar ska du hålla extra utkik tidigt på våren då de vandrar från sina övervintringsplatser till dammarna för att para sig, oftast under fuktiga nätter. Tänk bara på att alla groddjur och reptiler är fridlysta. De vanliga arterna får man förvisso fånga in och visa i undervisningssyfte men det gäller alltså inte den större vattensalamandern. Jens har tillstånd för det i samband med inventering.