Julbonus till Daglig verksamhet

Publicerad:

För tredje året i rad delar Klippans kommun ut julbonus till deltagare inom Daglig verksamhet. 

Under 2021 har Klippans kommun sökt och fått statliga medel för att stimulera habiliteringsersättningen som utgår vid deltagande i daglig verksamhet enligt LSS. Precis som 2019 och 2020 så har kommunen valt att dela ut dessa medel i en engångssumma, en så kallad julbonus, till deltagarna.

Under mitten av december månad, med sikte på Luciadagen, kan deltagarna på daglig verksamhet vänta sig en insättning på sitt konto från Klippans kommun som är utöver den vanliga habiliteringsersättningen.

Julbonusen utgår till alla personer som under januari till oktober 2021 varit på daglig verksamhet vid något tillfälle och därmed fått habiliteringsersättning. Personen måste även ha ett aktivt dagligt verksamhetsbeslut när urvalet görs under november månad.

Summan kommer vara okänd till dess att urvalet har gjorts i slutet av november då pengarna ska fördelas på det antal personer som har rätt till julbonusen.

Klippans kommun tackar härmed alla sina deltagare för ett väl genomfört år och väl utfört arbete!