Klippans centrum – en levande mötesplats

Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka. Här bor och mår vi bra!

Det är vår vision, men också vår intention. Vi vill att Klippan ska vara en kommun där alla trivs och vill vara. Som en del i detta och i vårt utvecklingsarbete vill vi utveckla kommunens centrum - och vi vill göra det tillsammans med dig! Din åsikt är viktig för oss.

Vi bjuder in dig som medborgare och företagare/fastighetsägare till en dialog för centrumutveckling i Klippan. Hur kan vi utveckla centrum så att det blir en levande mötesplats där alla trivs? Vi ser på fyra teman som inriktning: trivsel, trygghet, transport och tillgänglighet.

Välkommen på dialog för centrumutveckling!

Medborgare
När: 28 september 2017
Tid: 18.00 – 20.30
Var: Musikskolans Konsertsal, Storgatan 9, Klippan
Anmälan: via kundtjänst senast 26 september

Företagare/fastighetsägare
När: 19 oktober
Tid: 18.30 – 21.00
Var: Vita huset, Storgatan 33, Klippan
Anmälan: via kundtjänst senast 16 oktober

Anmälan
Vi behöver veta hur många som kommer, så vi har rätt antal stolar och kaffekoppar. Anmäl ditt deltagande till vår kundtjänst via mejl: kommun@klippan.se eller telefon: 0435-280 00.

Har du goda idéer, men inte har möjlighet att vara med på mötet? Skicka gärna dina idéer till oss, via mejl: kommun@klippan.se eller brev: Kundtjänst, Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. Märk ditt meddelande med ”Centrumutveckling”, skriv om du är medborgare eller fastighetsägare.

Utveckling för centrum i Klippan, är ett första steg, vi kommer även framöver att se på utveckling för kommunens övriga centrum.

Välkommen,

Kerstin Persson, kommunalråd, Klippans kommun

Om våra medborgardialoger