Klippans centrum – en levande mötesplats

Publicerad:

Har du goda idéer om hur vi kan utveckla kommunens centrum? Under hela oktober har du möjlighet att skicka in dina förslag till oss.

Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka. Här bor och mår vi bra!
Det är vår vision, men också vår intention. Vi vill att Klippan ska vara en kommun där alla trivs och vill vara. Som en del i detta och i vårt utvecklingsarbete vill vi utveckla kommunens centrum - och vi vill göra det tillsammans med dig! Din åsikt är viktig för oss.

Du som medborgare och företagare/fastighetsägare kan skicka in dina idéer till oss, via mejl: kommun@klippan.se eller brev: Kundtjänst, Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. Märk ditt meddelande med ”Centrumutveckling”, skriv om du är medborgare eller fastighetsägare.
Vi vill ha in ditt förslag senast 31 oktober.

Hur kan vi utveckla centrum så att det blir en levande mötesplats där alla trivs?
Utveckling för centrum i Klippan, är ett första steg, vi kommer även framöver att se på utveckling för kommunens övriga centrum.