Klippans gymnasieskolor utökar distansundervisningen

Publicerad:

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 kommer Klippans gymnasieskolor utöka undervisningen som sker på distans från och med 1 mars och en vecka framåt. 

Detta innebär att viss undervisning kommer ske på plats i skolorna men att majoriteten av lektionerna sker på distans. Elever och vårdnadshavare får information via sina respektive skolor.

Beslutet om utökad distansundervisning gäller från och med 1 mars och i nuläget till den 8 mars. Detta kan komma att förändras beroende på hur läget med smittspridningen ser ut.

Vissa praktiska moment som kan vara svåra att genomföra på distans kan behöva görs på skolan. Dessa kommer i så fall ske under säkrade former för att minska risken för smittspridning. Dessa moment kommer att beslutas och kommuniceras till berörda elevgrupper på berörda program och skola via respektive skolenhet.

Enskilda elever med särskilda behov kan fortsättningsvis komma att erbjudas viss undervisning eller mentorstid på skolan i överenskommelse med respektive skolas ledning och elevhälsoteam.
IM-språk och vuxenutbildningen ingår också i beslutet. IM-resurs är undantaget.

Även gymnasiesärskolan är undantagen från beslutet om distans-/fjärrundervisning och läser som regel enligt ordinarie schema på plats i skolan. Det är dock viktigt att ta del av särskolans egen kommunikation då undantag kan förekomma på grund av sjukdomar/frånvaro av elever och personal vilket kan påverka upplägget lokalt hos oss i Klippan.

Angående skolmat

Elever som är undantagna från distans-/fjärrundervisning äter enligt nuvarande schema/rutiner i respektive skolas skolmatsalar (se kommunikation från respektive skolenhet).

För de elever som läser/studerar på distans
Utifrån önskemål och möjlighet anmäls intresse för att hämta upp lunchpaket enligt anvisningar (se kommunikation från respektive skolenhet). Det är viktigt att exakt följa de rutiner för anmälan av intresse av lunchpaket och rutiner för avhämtning som kommuniceras ut.