Klippans kommun är med på pilotprojekt för borttagning av läkemedelsrester i hav, sjöar och vattendrag

Publicerad:

Somrig bild på Bäljane å som rinner i Klippan.

Bäljane å är ett biflöde till Rönne å som Klippans vattenverk släpper ut sitt renade vatten i.

Klippans kommun har beviljats bidrag av Naturvårdsverket för ett pilotprojekt med syfte att minska samhällets utsläpp av läkemedelssubstanser till hav, sjöar och vattendrag. I mars kommer ett pilotsystem att installeras på Klippans reningsverk, som ska filtrera bort läkemedelsrester som finns i avloppsvattnet.

Bidraget som kommunen fått från Naturvårdsverket ska finansiera installation av ett pilotsystem på ett delflöde från det utgående renade avloppsvattnet som normalt släpps ut i Bäljane å. Pilotsystemet kommer att fungera som ett nytt reningssteg som ska rena det utgående vattnet från aktiva läkemedelssubstanser. Bäljane å är ett biflöde till Rönne å som är klassad som fisk- och musselvatten och rinner från Ringsjön och mynnar ut i Skälderviken vid Ängelholm.

Pilotsystemet som ska installeras på Klippans reningsverk har utvecklats tillsammans med projektpartnern Mellifiq och består av en kombination av flera reningsteknologier så som sandförfilter, nanofiltrering, ozonrening samt aktivt kolfilter som kan kombineras. Systemet kommer att köras i syfte att fastställa att en tillräcklig minskning av aktiva läkemedelssubstanser i vattnet sker, och för att inhämta allmän kunskap inför en framtida dimensionering av ett fullskaligt steg för borttagning av aktiva läkemedelsrester.

Idag finns det inget lagkrav på att läkemedelsrester ska tas bort från avloppsvattnet, men Klippans kommun vill vara med och förbättra närmiljön och vattendragen.

- Klippans kommuns reningsverk är gärna med och deltar i miljöfrämjande projekt. Vi är glada som fått denna möjlighet till att förbättra miljön och utveckla vårt reningsverk genom bidraget från Naturvårdsverket, säger Mikael Gulin, enhetschef VA på Klippans kommun.

Projektet kommer att bedrivas på Klippans reningsverk i ett halvår. Sedan kommer effekten av reningen att utvärderas och kommunen ta ställning till om det är något vi vill fortsätta med. Resultatet av projektet kommer presenteras i ett seminarium för andra i branschen som kan komma att använda sig av systemet i framtiden.

Det slutliga målet med Klippans kommuns engagemang är att främja och förbättra miljön i Bäljane å och Rönne å till en god ekologisk status och en självklar fristad för fisk och andra arter som är rödlistade och som förekommer i dessa vattendrag.