Klippans kommun erbjuder foderstöd till djurägare

Publicerad:

Intressenmälan är stängd och ytorna fördelade. På grund av torkan är det just nu brist på djurfoder i stora delar av landet. Klippans kommun erbjuder nu lantbrukare och djurägare hemmahörande i kommunen att slå några av kommunens gräsytor och även att få ha sina djur på bete på några platser.

Är du lantbrukare eller djurägare och har behov av extra foder till dina betesdjur kan du fylla i formuläret nedan senast måndag 16/7 för att göra en intresseanmälan. För att gräset ska räcka till så många som möjligt kommer tekniska förvaltningen att gå igenom alla intresseanmälningarna och sedan fördela vem som får ta av vilken yta.

För dig som önskar klippa
Du som blir beviljad en grönyta får bara klippa den mark som du blivit tilldelad. Klippningen ska utföras på ett professionellt sätt och fodret ska samlas upp och forslas bort direkt. Arbetet ska vara färdigt senast måndag 30 juli. Gräset får inte säljas vidare utan ska gå till dina egna djur. Ingen ersättning för arbetet utgår.

För dig som önskar betesmark
Du som blir beviljad en grönyta för bete får bara hägna in den mark som du blivit tilldelad. Kostnaden för inhängning och eventuellt vatten till djuren står du själv för. Arbetet med hagen ska vara färdigt senast måndag 30 juli. Ytan ska återställas efter användning, perioden för användningen kommer du överens om med kommunen.