Klippans kommun lanserar en lokal kartläggning av våldet i kommunen

Publicerad:

Bild på framsidan av dokumentet Klippan fritt från våld.

Idag inleds kampanjveckan En vecka fri från våld. Veckan uppmärksammar det viktiga förebyggande arbetet som pågår runt om i landet. I Klippans kommun har vi genomfört en lokal kartläggning av våldet i kommunen som nu är färdig och finns tillgänglig att läsa.

Kartläggningen är en del av projektet Klippan fritt från våld som startade hösten 2019 med syfte att skapa ett långsiktigt våldpreventivt arbete i hela kommunen.

Kartläggningen visade att våld på många sätt är vardag för barn och unga i Klippan. Barn och unga utsätts framförallt i skolan, i hemmet och på den digitala arenan. Det finns skillnader i vilket våld som unga killar och unga tjejer utsätts för, där killar i större utsträckning är utsatta för skojbråk, hot och misshandel, och tjejer för sexuellt våld och våld i nära relation. I vuxenåren är det framförallt våld i nära relationer riktat mot kvinnor som utmärker sig.

Kartläggningen ger en lokal lägesbild av våldet i Klippan och är en vägvisare för oss i kommunen. Samtidigt tror vi att materialet nationellt kan fungera som inspiration till andra kommuner, organisationer och verksamheter som vill stärka och utveckla sitt våldspreventiva arbete. Vid genomförandet av projektet fanns det inte någon liknande produkt. Klippan fritt från våld kan därför ses som en guide och vägvisare för andra som vill påbörja en omställning med fokus på våldsförebyggande arbete. Om vi gemensamt, nationellt och lokalt ställer om kan vi tillsammans göra stor skillnad och förebygga våld!

Hör projektledarna Sara Nylander och Clara Svensson berätta om kartläggningen och vägen framåt i filmen nedan.

Du kan ta del av och läsa hela kartläggningen på kommunens hemsida.