Klippans kommun satsar på Barnets helhet

Publicerad:

Med barnrättsperspektivet i fokus kommer projektet Barnets helhet att ge barn och föräldrar i svåra situationer samordnat stöd för att komma på rätt väg. 

Bakgrund till projektet
Inom socialförvaltningen i Klippans kommun finns flera barnärenden där insatser från såväl kommunen som exempelvis Region Skåne inte har lyckats ge barnen och familjerna de positiva förändringar de är i behov av.

Familjerna har i flera fall sökt stöd som exempelvis avlastning där barnet placeras utanför det egna hemmet. Anledningen till detta är bland annat utmaningar i föräldraförmåga, nedsatt ork samt att barnen inte går till skolan.

Barn och unga ska ges lika förutsättningar till sin rätt till liv, utveckling, utbildning och att i de flesta fall bo tillsammans med sin familj. Dessa förutsättningar vill vi skapa genom ett anpassat och samordnat stöd till barnet och familjen.

Projektet finansieras av Lokalt samverkansråd psykiatrin inom nordvästra Skåne.

Vad kommer vi göra inom Barnets helhet?
Vi vill ta vara på de kompetenser som finns inom och utom Klippans kommun för att ge ett samordnat och kreativt individanpassat stöd tidigt i barnets liv.

Vi kommer etablera kontakter och stärka samverkan mellan verksamheter inom kommunen och Region Skåne med barnens bästa i centrum för att kunna arbeta förebyggande.

Inom projektet arbetar ett team som kommer bestå av personer med utbildning och erfarenhet inom socialt arbete, pedagogik och arbetsterapi. Tillsammans bildar de ett samordnat stöd för barnet och familjen och underlättar i kontakterna med exempelvis vården.

Projektet och allt arbete inom det utgår från ett barnrättsperspektiv.

Projektet Barnets helhet kommer vara i gång under hela året och vi kommer följa projektet här på vår hemsida och i våra sociala medier.