Klippans kommun ställer om - och håller i

Publicerad:

Utifrån de nya skärpta lokala råden för Skåne kommer Klippans kommun anpassa delar av våra verksamheter. Detta för att minska den kraftiga samhällsspridningen av Covid-19. Vi följer rekommendationerna och håller skolorna fortsatt öppna. Här kan du läsa mer om vilka verksamheter som påverkas och var vi arbetar vidare som tidigare.

Här har vi anpassat verksamheten

Administration/service till medborgarna
Kommunens kundtjänst har lunchstängt klockan 12.00-12.30. Våra övriga kanaler, som telefon, chatt och Facebook, är däremot öppna oavbrutet under våra ordinarie öppettider på vardagar.

Kultur och fritid
Våra bibliotek, badhuset, fritidsgårdar, musikskolan, idrottshallar och idrottsanläggningar kommer fortsatt vara öppna men med anpassad verksamhet, öppettider och antal besökare/deltagare. Detta gäller från och med idag och främst till och med den 17 november.
Detaljerad lista för vad det betyder för det olika verksamheterna hittar du i Frågor och svar.

*Uppdaterat beslut 30/10: Från och med måndag stänger friskvården i Klippan och Ljungbyhed.

Klippans kommun tar inte beslut om föreningarnas verksamheter. Om du deltar i föreningsaktiviteter och har frågor om den kontaktar du föreningen direkt.

Verksamhet som fortsätter som tidigare tills nya rekommendationer ges

Vård och omsorg
Tills nya rekommendationer ges kommer äldreomsorgen fortsatt ta emot säkra besök från anhöriga. Detta kan komma att förändras snabbt, för enskilda boenden eller för samtliga om vi får en smittspridning.

Läs mer här.

Skola och barnomsorg
Klippans kommun följer rekommendationerna från Region Skånes smittskyddsläkare och håller samtliga av våra skolor öppna. Det innebär att alla friska elever kommer till skolan på måndag.
Vi följer utvecklingen noga och är redo att snabbt ställa om till distansundervisning på gymnasieskolorna och vuxenutbildningen om andra rekommendationer skulle komma i framtiden. Om vi skulle få en lokal smittspridning i en av skolans verksamheter kommer vi fatta beslutet att stänga delar av eller hela den aktuella verksamheten.

Läs mer i Frågor och svar.

Information
Vår hemsida klippan.se är vår primära kanal för information till medborgare om Covid-19. Vi informerar även direkt till vissa grupper, till exempel elever/vårdnadshavare, i specifika kanaler och forum.
Situationen vårt samhälle befinner sig i just nu är speciell. Och det innebär att beslut, rekommendationer och råd kan komma att förändras med väldigt kort varsel. Håll dig därför uppdaterad om senaste nytt från myndigheterna.
Det är allas ansvar att följa rekommendationerna för att minska smittspridningen av Covid-19.